top of page

Nørre Voldgade, København K

Afsluttet

Inden Nordland Group trådte til havde ejendommen stået tom i halvandet år. Det lykkedes os at indhente de nødvendige tilladelser til at konvertere ejendommens status og opdele den i to enheder, for at skabe den størst mulige værdiforøgelse for alle involverede parter.

Ejendommen blev således videreopdelt og konverteret fra erhverv til hhv. bolig og erhverv. Nordland Group stod for hele processen, inklusiv markedsføringen og videresalget af boligenheden

bottom of page